ДАРЕНИЯ

svesht

''Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани" (Мат. 5:7).


"Кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве" (Мат. 6:3-4).


Българска православна църковна общност «Св. Преподобни Паисий Хилендаски»
и «Св. Св. Архангел Михаил и Гавраил» гр. Хага, Кралство Нидерландия

 

Българската православна църковна общност „Св. Преподобни Паисий Хилендарски”
отправя апел до всички сънародници и приятели за дарения, с които да
финансира издръжката на църковния храм.
Помогнете ни в усилията да запазим и превърнем българската православна църква
в Хага в привлекателен духовен дом за вярващите, който да представя
достойно нашата духовна култура и традиции.

За да можем да я запазим за в бъдеще, тя е зависима от вас!

Можете да станете дарител като попълните и изпратите формуляра за дарение.
Сами можете да определите каква сума ще дарите и за какъв период от време.
Минималната сума е 25 € за календарна година.

Дарената от вас сума можете да преведете на следната банкова сметка

ABN AMRO - IBAN: NL02 ABNA 0580 5030 38; BIC: ABNANL2A t.n.v. BOK P. Hilendarski 

Формуляра за дарение може да заредите тук

Българската Православна Църковна Общност са признати от холандските данъчни служби като нестопански, благотворителни (ANBI) организации и направените даренията са освободени от данъци (при спазване на съответните условия).

Решението на данъчните служби може да прочетете тук

Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече: идете си смиром, грейте се, насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, ­ каква полза? Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва" (Иак. 2:14-17).

"Давайте милостиня според силите си; тогава всичко у вас ще бъде чисто" (Лука 11:41).

 

free counters

Copyright © 2013 bgorthodoxekerk.nl